קורסים

צוות אוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים מלמד קורסים לתואר בוגר, מוסמך ודוקטור במסגרת הפקולטה למדעי הטבע (החוג לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות והחוג למדעי החיים) , הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה והפקולטה למדעי הרוח –החוג לארכיאולוגיה.

סמסטר א'

שם הקורס מרצה מספר קורס
מבוא לביולוגיה של האורגניזם Introduction to Biology and Evolution of Organisms פרופ' אריאל צ'יפמן 72126; 72128

72110 מעבדה

מבוא לארכאוזואולוגיה INTRODUCTION TO ARCHAEOZOOLOGY פרופ' רבקה רבינוביץ 43583
השילוב: ארכאולוגיה וגיאולוגיה INTERACTION: ARCHAEOLOGY AND GEOLOGY פרופ' רבקה רבינוביץ 43755
מבוא לפלאונטולוגיה INTRODUCTION TO PALEONTOLOGY פרופ' רבקה רבינוביץ 70102
מבוא לאקולוגיה ולביולוגיה של אוכלוסיות INTRO. TO ECOLOGY & POPULATION BIOLOGY פרופ' דרור הבלנה 72107
אוספי טבע ביולוגים וגני חיות – הקשר בין האדם לבעלי החיים פרופ' גילה כחילה-ברגל
ד"ר אפרת גביש – רגב
פרופ' דרור הבלנה
פרופ' אריאל צ'יפמן
פרופ' רבקה רבינוביץ
71154

 

סמסטר ב'

שם הקורס מרצה מספר קורס
אבולוציה של עולם החי The evolution of the animal kingdom פרופ' אריאל צ'יפמן 90106
אקולוגיה של שמירת הטבע conservation biology פרופ' דרור הבלנה 90820
אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה של עכבישנים Evolution Systematics and Ecology of arachnids ד"ר אפרת גביש-רגב 90889
אקולוגיה של צמחים PLANT ECOLOGY גב' הגר לשנר 71910
ביולוגיה ואקולוגיה של דגים FISH BIOLOGY AND ECOLOGY ד"ר דניאל גולני 71836
ביולוגיה ואקולוגיה של דגים FISH FAUNA OF ISRAEL ד"ר דניאל גולני 72646
זואוגאוגרפיה של חולייתנים בישראל THE ZOOGEOGRAPHY OF VERTEBRATES IN ISRAEL פרופ' גילה כחילה-ברגל 71838
אבולוציה של בעלי חיים וצמחים בתנאי תרבות animal @ plant evolution under domestication פרופ' גילה כחילה-ברגל 71181
וירולוגיה וטרינרית VETERINARY VIROLOGY פרופ' גילה כחילה-ברגל 65720