טפסים

טופס מדיניות השאלת דגימות
https://goo.gl/D95J76
טופס זה מיועד למי שמעוניין לשאול או לקבל לצמיתות דגימות של חומר מאחד או יותר מהאוספים השייכים לאוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. למשל, עבור מחקר מולקולרי/גנומי עבורו נחוצות דגימות של רקמות מתוך החומרים של האוספים. הטופס מפרט כיצד לחבר בקשה רשמית לקבלת חומר(ים), ומהם התנאים בהם המבקש(ים) צריך(ים) לעמוד. לאחר חיבור בקשה מפורטת ומנומקת בהתאם להנחיות בטופס זה, יש להגיש אותה באמצעות דואר אלקטרוני אל מנהל או אוצר האוסף הרלוונטי, עם העתק למנהלת אוספי הטבע הלאומיים פרופ' כחילה בר-גל gila.kahila@mail.huji.ac.il

טופס מבקרים באוספים
https://goo.gl/rqdDdK
טופס זה מיועד למי שמעוניין להגיע לביקור אקדמי / מחקרי באחד או יותר מהאוספים השייכים לאוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. למשל, מי שמבקש להגיע לביקור בן יום או מספר ימים לטובת מחקר בנושא פליאונטולוגי, באוסף הפליאונטולוגי. את העמוד הראשון של הטופס יש למלא ולחתום בסופו, העמוד השני מפרט למעשה תקנון ובו התנאים בהם המבקר(ים) צריך(ים) לעמוד. לאחר מילוי פרטים אישיים ופרטי ביקור וחתימה על הטופס, יש להגיש אותו באמצעות דואר אלקטרוני אל מנהל או אוצר האוסף הרלוונטי.

הסכם משתמש באוספים
https://goo.gl/igiqcw
טופס זה מיועד למי שמעוניין לעשות שימוש כלשהו בחומר(ים) שמקורם באחד או יותר מהאוספים השייכים לאוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים, לכל סוג של פרסום או מחקר. למשל, חוקר שמבקש לכלול במאמר בכתב עת מדעי נתונים ו/או צילומים של פריטים אשר שייכים לאוסף ההרפטולוגי (אוסף הזוחלים ודוחיים). יש למלא את שני העמודים של הטופס ולחתום בסופו, המסמך מפרט למעשה תקנון ובו התנאים בהם המשתמש(ים) צריך(ים) לעמוד. הסכם זה נועד להגן על הקניין הרוחני של אוספי הטבע הלאומיים ושל האוניברסיטה העברית בירושלים. לאחר מילוי פרטים אישיים ופרטי שימוש מבוקש וחתימה על הטופס, יש להגיש אותו באמצעות דואר אלקטרוני אל מנהל או אוצר האוסף הרלוונטי.