קורסים

צוות אוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים מלמד קורסים לתואר בוגר, מוסמך ודוקטור במסגרת הפקולטה למדעי הטבע (החוג לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות והחוג למדעי החיים), הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, הפקולטה למדעי הרוח –החוג לארכיאולוגיה והפקולטה למדעי הרוח- החוג להיסטוריה.

לחיצה על מספר הקורס תוביל לסילבוס שלו בשנתון האוניברסיטה.

סמסטר א'

שם הקורס מרצה מספר קורס הערות
מבוא לביולוגיה של האורגניזם INTRODUCTION TO BIOLOGY AND EVOLUTION OF ORGANISMS פרופ' אריאל צ'יפמן 72126; 72128
72110 מעבדה
מבוא לארכאוזואולוגיה INTRODUCTION TO ARCHAEOZOOLOGY פרופ' רבקה רבינוביץ 43583
מבוא לפלאונטולוגיה INTRODUCTION TO PALEONTOLOGY פרופ' רבקה רבינוביץ 70102
מבוא לאקולוגיה ולביולוגיה של אוכלוסיות INTRO. TO ECOLOGY & POPULATION BIOLOGY פרופ' דרור הבלנה 72107

סמסטר ב'

שם הקורס מרצה מספר קורס הערות
אבולוציה של עולם החי THE EVOLUTION OF THE ANIMAL KINGDOM פרופ' אריאל צ'יפמן 90106 פעם בשנתיים. יינתן בתשפ"ב
אקולוגיה של שמירת הטבע CONSERVATION BIOLOGY פרופ' דרור הבלנה 90820 פעם בשנתיים. ינתן בתשפ"ב
אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה של עכבישנים EVOLUTION SYSTEMATICS AND ECOLOGY OF ARACHNIDS ד"ר אפרת גביש-רגב 90889 פעם בשנתיים. יינתן בתשפ"ב
אקולוגיה של צמחים PLANT ECOLOGY גב' הגר לשנר 71910
ביולוגיה ואקולוגיה של דגים FISH BIOLOGY AND ECOLOGY ד"ר דניאל גולני 71836
זואוגאוגרפיה של חולייתנים בישראל THE ZOOGEOGRAPHY OF VERTEBRATES IN ISRAEL פרופ' גילה כחילה-ברגל 71838
אבולוציה של בעלי חיים וצמחים בתנאי תרבות ANIMAL AND PLANT EVOLUTION UNDER DOMESTICATION פרופ' גילה כחילה-ברגל 71181 פעם בשנתיים. יינתן בתשפ"ב
סיסטמטיקה ביולוגית: מתיאוריה לפרקטיקה BIOLOGICAL SYSTEMATICS: FROM THEORY TO PRACTICE ד"ר אפרת גביש-רגב,
פרופ' אריאל צ'יפמן,
ד"ר נטע מנלה
90721
אקולוגיה של שיקום RESTORATION ECOLOGY פרופ' דרור הבלנה 90502
על צמחים ואנשים: היסטוריות משולבות ON PLANTS AND PEOPLE: ENTANGLED HISTORIES ד"ר נעמי יובל-נאה 39200
סוגיות בהיסטוריה סביבתית ENVIRONMOENTAL HISTORY ד"ר נעמי יובל-נאה 39209

קורסים מרוכזים


שם הקורס מרצה מספר קורס הערות
אוספי טבע וגני חיות NATURAL COLLECTIONS AND ZOOS פרופ' גילה כחילה-ברגל
ד"ר אפרת גביש – רגב
פרופ' דרור הבלנה
פרופ' אריאל צ'יפמן
פרופ' רבקה רבינוביץ
71154
שונות גנומית ודנ"א קדמוני בחקר מוצא האוכלוסיות GENOME DIVERSITY & ANCIENT DNA פרופ גילה כחילה-ברגל,
פרופ' מרינה פיירמן
94912