כנס Biodiversity Next, ליידן, הולנד 2019

 בסוף אוקטובר 2019 השתתפו נציגי צוות אוספי הטבע הלאומיים בכנס בהולנד ובו לראשונה התאחדו כל האירגונים העוסקים במגוון ביולוגי (מחקר, חינוך, וקבלת החלטות) בכנס אחד: Biodiversity_Next 2019

פרופ' גילה כחילה בר-גל, מנהלת האוספים וחברת הועד המארגן של הכנס, פרופ' רבקה רבינוביץ, ד"ר אשל אופירד"ר אפרת גביש-רגב  ויעל לשנו השתתפו בסדנאות, סימפוזיונים, הרצאות ומפגשים לקידום המחקר והתשתיות וקבלת החלטות הקשורות למגוון ביולוגי וגיאולוגי.

 ד"ר אפרת גביש-רגב, מנהלת מדעית של אוסף העכבישנים הלאומי הרצתה בסימפוזיון בנושא מדע אזרחי ומקרה הבוחן – עקרבי ישראל.

Developing a Data-Literate Workforce in Biodiversity Science. Ellwood E, Michonneau F, Monfils A, Paul DL, Montoya R, Russell L

יעל לשנו מאוסף הרכיכות הרצתה במסגרת הכנס