משתתפים בצערה של מנהלת האוספים פרופ' גילה כחילה על פטירת אביה