סטנדרטים ל-XRD

דוגמאות מינרלים מהאוסף ישמשו כסטנדרטים לדיפרקציית קרני X במכון הגיאולוגי.

דיפרקציית קרני X- רנטגן (XRD) היא אחת הטכניקות החשובות ביותר במחקר מינרלוגיה של דגימות גיאולוגיות. בעוד זיהוי מינרלים הוא פשוט יחסית אם התוכנה המודרנית ומסדי נתונים מינרליים טובים זמינים, ניתוח כמותי מדויק של מינרלים הנוכחים בדוגמאות נשארה משימה מאתגרת. אחת השיטות שפותחה כדי להשיג מטרה זו נקראת דפוס מתאים. שיטה זו מבוססת על התאמת דפוס XRD שלם של מדגם לא ידוע על ידי הוספת כמויות משתנות של מינרלים יחידים בעצמה ובקנה מידה סטנדרטים. דפוסי הסטנדרטים מתקבלים ממדידות של מינרלים טבעיים טהורים (או כמעט טהורים). לקבלת התוצאות הטובות ביותר, הסטנדרטים של המינרלים הטהורים חייבים להימדד באותו מכשיר תחת אותם תנאים אנליטית כמו הדגימות.

לצורך סטנדרטיזציה של מכשיר ה- XRD החדש של המכון הגיאולוגי של ישראל, אנו משתמשים בדגימות מינרלים מאוסף המינרלוגיה והפטרולוגיה של האוניברסיטה העברית. הסטנדרטים שיפותחו מדגימות אלו יעזרו לנו לשפר את היכולות האנליטיות של מעבדת XRD הגיאולוגית, שתועיל למוסדות שונים, ביניהם האוניברסיטה העברית והמכון הגיאולוגי, באמצעות עבודות מחקר משותפות.

אנו מודים לד"ר נבות מורג, מנהל מעבדת XRD במכון הגיאולוגי של ישראל על הסבר זה.