הוראה וחינוך

קבוצות מאורגנות, במיוחד ממוזיאון שדרות טבע וגלריות פוקדות לעיתים קרובות את המכון למדעי כדור הארץ ולומדות על הגיאולוגיה של ישראל וארצות אחרות דרך המוצגים באוסף. מרכז המעבדות בלמונטה לנוער משתמש באוסף הגיאולוגי ומקדם תוכנית לעידוד הלימוד של גיאולוגיה בבתי הספר. כמובן שהאוסף משמש כדרך קבע בהעברת קורסים כדוגמת מינרלוגיה, פטרולוגיה וחומרי כדור הארץ ללימוד של סטודנטים חדשים.