isbe

אוסף הצמחים

על האוסף

מבוא

העשבייה של האוניברסיטה העברית נוסדה כאוסף פרטי על ידי אלכסנדר אייג בשנת 1920, וסופחה רשמית לאוניברסיטה ב-1928, עם הכללת לימודי הבוטניקה במערכת הלימודים.
העשבייה של היום היא תוצאת עבודתם החלוצית והדקדקנית של ראשוני הבוטנאים בישראל. המייסדים – א' אייג, א' אהרונסון, נ' נפתולסקי, נ' פיינברון-דותן, מ' זהרי ואחרים – תרו את הארץ ואת סביבותיה בחיפושיהם אחר צמחים ובדגימתם. מחקריהם לא רק הניחו את היסודות לעשבייה, אלא גם הרחיבו את הידע על הצומח הים-תיכוני והעמיקו את הבנתנו אותו. עבודתם גילתה לנו את עושרו הרב של הצומח הים-תיכוני, אחד ממוקדי המגוון הביולוגי המרכזיים בעולם.

המשך…

המשך קריאה

חלון אל האוסף

אב-טיפוס "חדש" באוסף

בעת מחשוב גיליונות האב-טיפוס שבעשביית האוניברסיטה העברית, חיפשה גב' סו פרומין גיליונות אב-טיפוס של הסוג Anthemis. סוג זה ממשפחת המורכבים Asteraceae (Compositae) היה במוקד מחקר שעשה פרופ' א' אייג, והתפרסם ב-1938 במונוגרף לאחר מותו בטרם עת. פרופ' אייג פרסם רבים מהמינים והתת-מינים החדשים של Anthemis, כולם מתועדים בעבודתו, ורבים מהאב-טיפוסים שהגדיר אז שמורים בעשבייה.
להפתעתנו הרבה, בין גיליונות האב-טיפוס "הבלתי מוגדרים" של Anthemis מצאנו גיליון אב-טיפוס אשר שלוש תוויות הוצמדו אליו, כולם בכתב ידו של פרופ' אייג, ובהן הערות בעברית, גרמנית, לטינית ואנגלית. כמה וכמה שבועות השקענו בפענוח הכתב הזעיר והמוכתם-משהו בן 70 השנה, אולם אחת ההערות הייתה ברורה מאוד: "להחזיר לוינה". בדיקה במונוגרף של אייג ובספרות רלוונטית נוספת הבהירה לנו שהיה זה הולוטיפ (אב-טיפוס מקורי שממנו הוגדר המין), השייך לעשבייה בווינה. יצרנו קשר עם פרופ' ויטק, ראש העשבייה בווינה, ושלחנו לו תצלום של התוויות. לאחר כמה שבועות, הגיע מכתב מווינה וזו לשונו: "ההולוטיפ נמצא בווינה, מצאתי אותו באוספים שלנו. לכם, אם כך, יש איזוטיפ (פריט זהה בפרטי האיסוף לפריט שממנו הוגדר המין). אנא שמרו אותו אצלכם".

שותפים

הגן הבוטני בהר הצופים:

http://botanic-garden.huji.ac.il

 

הגן הבוטני בגבעת רם:

https://www.botanic.co.il

פיטריות פיטופתוגניות

אוסף הפטריות הוקם על ידי פרופ' צ'רנה רייס (1890-1965) ומכיל דוגמאות של פטריות פיטופתוגניות (בעיקר) מישראל ומהעולם שנאספו במחצית הראשונה של המאה העשרים.

קיטלוג האוסף החל באוקטובר 2016 והוא מתבצע בתכנת Excel, מתוך כוונה להטמיע אותו בעתיד הקרוב בתכנת המחשוב של האוספים.

מאז ראשית 2017 קוטלגו כ-200 פריטים בחודש.

סה"כ קוטלגו 3,734 פריטים (כ20% מהאוסף) השייכים ל-173 סוגים, ו-1175 מינים.

להלן הסוגים עיקריים שקוטלגו:

Puccinia – קוטלגו 1,556 פריטים

Septoria – קוטלגו 450 פריטים

Uromyces – קוטלגו 270 פריטים

Cercospora – קוטלגו 179 פריטים

Dothidella – קוטלגו 118 פריטים

Ascidium – קוטלגו 111 פריטים

Bremia – קוטלגו 77 פריטים

Ascochyta – קוטלגו 76 פריטים

Coleosporium – קוטלגו

73 פריטים

הגיליונות המקוטלגים עוברים שדרוג טכני, ומאוחסנים בתיקי קרטון המסודרים בסדר א'-ב' של סוגים ומינים.

במקביל, ניתן להפקיד דוגמאות חדשות לאוסף.

את הנתונים, בגרסת PDF, תוכלו לראות בקובץ הפטריות הפיתופתוגניות.

פרופ' צ'רנה רייס

פרופ' צ'רנה רייס

תמונה מקטלוג איורים של האוסף שהוכן על ידי פרופ' רייס עצמה

תמונה מקטלוג איורים של האוסף שהוכן על ידי פרופ' רייס עצמה

צוות האוסף

עדכונים אחרונים