ד"ר רבקה ביטון

מחקר לתואר PhD: דו-חיים וזוחלים מהפליסטוקן בעמק החולה בסביבת האדם

מחקר ארכיאוזואולוגי של שרידי דו-חיים וזוחלים הינו נדיר באזורינו וזאת למרות המצאות עצמות דו-חיים וזוחלים באתרים ארכיאולוגים רבים. מחקרים שנעשו בשנים האחרונות באזורים אחרים הראו כי דו-חיים וזוחלים הם מדד אמין בשחזור אקלים וסביבה. דו-חיים וזוחלים אף שמשו בעבר, ומשמשים גם כיום, כמקור מזון ופולחן על כן אפשר ללמוד דרכם על התנהגויות אנושיות לאורך התקופות הפרהיסטוריות ובכלל. המחקר שלי מנסה לראשונה להאיר היבטים אלה בצורה סיסטמתית בארץ.

בעבודתי אני מתמקדת בממצאים של דו-חיים וזוחלים מאתרים פרהיסטוריים מהפליסטוקן בעמק החולה, החל מלפני 780 אלף שנה ועד לפני כ12 אלף שנה: גשר בנות יעקב – פליאולית תחתון, נחל מחניים – פליאולית תיכון, עינן מלחה – אפיפליאולית.

למחקר מספר מטרות: זיהוי מיני דו-חיים וזוחלים שהתקיימו בעמק החולה בפלייסטוקן; גילוי וחקר ניצול אפשרי של דו-חיים וזוחלים על ידי קבוצות אנושיות קדומות; מעקב אחר שינויים אקלימיים וסביבתיים אפשריים בעמק החולה במהלך הפלייסטוקן.

Rebecca Biton picsmall

פרסומים מדעיים: 

https://www.researchgate.net/profile/Rebecca_Biton2