יעל לשנו

סטודנטית לדוקטורט בגיאולוגיה בהנחיית ד"ר רבקה רבינוביץ (המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים) וד"ר יעל אדלמן-פורסטנברג (המכון הגיאולוגי).

מחקרה עוסק בשחזור פליאואקולוגי של היורה התיכון באמצעות מאספי מאקרופאונה בנטונית ממחשופים בדרום וצפון ישראל.

את התואר הראשון והשני בגיאולוגיה השלימה באוניברסיטת בן גוריון. במסגרת התואר השני בחנה את השימוש במאספים חיים ומתים של מולוסקה כסמנים רגישים לשינויים מעשה ידי אדם במדף היבשת הרדוד של הים התיכון הישראלי.

Publications

Leshno, Y., Benjamini, C., and Edelman-Furstenberg, Y., 2016. Ecological Quality Assessment in the Eastern Mediterranean combining live and dead molluscan assemblages. Marine Pollution Bulletin, v. 104, p 246-256. doi: 10.1016/j.marpolbul.2016.01.014.

Leshno, Y., Edelman-Furstenberg, Y., Mienis, H., and Benjamini, C., 2015. Molluscan live and dead assemblages in an anthropogenically stressed shallow-shelf: Levantine margin of Israel. Palaeogeography Palaeoclimatolology Palaeoecology, v. 433, p 49-59. doi: 10.1016/j.palaeo.2015.05.008.

https://www.researchgate.net/profile/Yael_Leshno