פרופ' גילה כחילה בר-גל

פרסומים מדעיים: 

https://www.researchgate.net/profile/Gila_Bar-Gal