פרופ' פטריציה סמית

פרסומים מדעיים:

https://www.researchgate.net/profile/Patricia_Smith10