פרופ' אנה בלפר כהן

http://archaeology.huji.ac.il/depart/prehistoric/annab/annab.asp

פרסומים מדעיים: 

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Belfer-Cohen