ביואנתרופולוגיה

על האוסף

האוסף הביו-אנתרופולוגי של האוניברסיטה העברית מאפשר הצצה ייחודית על תרבויות העבר אשר אכלסו את הלבנט הדרומי, ומציג את כל ההתפתחויות העיקריות של התרבות האנושית המודרנית. אוסף זה, בהיותו אחד האוספים המקיפים והמתועדים ביותר במזרח הקרוב, מהווה מקור עיקרי לחקר האבולוציה האנושית והגיוון האנושי עבור חוקרים וסטודנטים מקומיים ומבקרים כאחד. האוסף מהווה מקור לחקר ביולוגיה אבולוציונית, גנטיקה, ביו-מכניקה, גדילה והתפתחות, תזונה ומחלות, אנטומיה פונקציונלית, אנתרופולוגיה משפטית ואנתרופולוגיה דנטלית. הרבה מן המחקרים אשר נעזרים באוסף זה הינם מחקרים בין-דיציפלינרים, הנערכים ע"י מומחים מתחומים רבים כגון: אנתרופולוגיה, ארכאולוגיה, גנטיקה, ביולוגיה אבולוציונית ורפואת שיניים בבואם לבחון אילו השפעות ארוכות טווח יש לסביבה ולתרבות בה נשים חיים על הביולוגיה האנושית.

צוות האוסף

עדכונים אחרונים