על אוסף חסרי החוליות

מבוא אוסף חסרי החוליות של האוניברסיטה העברית כולל נציגים של יותר מ-30 מערכות של ממלכת החי, והוא עשיר במיוחד גם בהשוואה לקבוצות גדולות שמיוצגות באוספים מיוחדים ונפרדים, כמו לדוגמה אוספי הרכיכות והחרקים שבאוניברסיטת תל אביב. בשונה מאוספים ביולוגיים אחרים שבאוניברסיטה העברית, המתבססים בעיקרם על פריטים מזוהים, באוסף זה יש גם פריטים שטרם מוינו – הן פריטים יחידאים של קבוצות טקסונומיות מסוימות הן פריטים של מיובנתוס ופלנקטון של מים מלוחים ושל מים מתוקים, אשר נאספו במסעות מחקר שונים. אוספי הפריטים הממוינים כוללים קבוצות טקסונומיות שנחקרו על ידי מ' צורנמל (Porifera) וי' כהן (Octocorallia), ה"ג ברומלי-שנור (Turbellaria and Cladocera), י' דפני וא' פרבר (Echinodermata), מ"נ בן-אליהו (Polychaeta) ופ"ד פור (Copepoda – Crustacea), וגם מגוון רחב של דגימות אב-טיפוס (type specimens) המייצגות פנורמה רחבה של עולם חסרי החוליות. אוסף המיובנתוס של האוניברסיטה העברית – הממד הנסתר בהגירה הלספסיאנית פרויקט "הביוטה של ים סוף ומזרח הים התיכון – סקר של בעלי חיים ימיים בישראל ושכנותיה (1972-1967)" הניב מגוון גדול של אוספים והביא לפרסום מאמרי מחקר רבים. החומר המיובנתי מתוך המכלול העצום שנאסף בפרויקט זה שוכן באוסף חסרי החוליות של האוניברסיטה העברית. מיון הדוגמיות המיובנתיות התבצע במשך שנים לאחר סיום הפרויקט, אך נפסק ב-1998 ולא נמשך מאז. במיון החומר ניתנה עדיפות לזה שנאסף בתעלת סואץ, בסביבות קפריסין, ובמפרצי סואץ ואילת. חלק מהחומר שנאסף בחופי הים התיכון נותר בינתיים ללא מיון. הקבוצות שמוינו הן: Nematoda, Gastrotricha, Kinorhyncha, Priapulida, Sipuncula, Annelida, Pycnogonida, Acari, Ostracoda, Copepoda, Phyllocarida, Mysidacea, Cumacea, Tanaidacea, Isopoda, Amphipoda, וכן Decapoda. בעת המיון, חלק מסוים מכל דוגמית הושאר במצבה המקורי על מנת לאפשר עיבוד מחדש בעתיד. באותן שנים נמשך מחקר ההגירה הלספסיאנית והתבסס על מקרו-אצות, דגים, רכיכות, תולעים רב-זיפיות וסרטנים מקבוצת Decapoda, וכן על מספר קטן נוסף של חסרי חוליות מקבוצות מקרובנתיות אחרות. החומר המיובנתי שנאסף אז מקיף מספר בלתי ידוע של מהגרים לספסיאנים מיובנתיים נוספים. אפשר להניח כי הידע שצברנו עד כה בנוגע לממדי ההגירה ישתנה מאוד כאשר ייחקר במלואו האוסף המיובנתי הזה. אוסף חסרי החוליות של האוניברסיטה העברית בירושלים מנוהל כיום בידי ד"ר א' צ'פמן, והחומר הממוין שבו זמין למחקר בידי טקסונומים מרחבי העולם כולו. נשמח לארח חוקרים אורחים מהארץ ומחו"ל החפצים לבדוק קבוצה טקסונומית בתחום מומחיותם. לשם כך ניתן ליצור קשר ישירות עם מנהל האוסף (ראה צוות האוספים). אוספי הפלנקטון והנתונים ההידרו-כימיים מפרויקט DCPE (פרויקט איסוף מידע אילת, 1977-1974) – כלי למחקר ולמעקב אחר שינויים במפרץ עקבה-אילת אחד משיאי פעילותה של מעבדת היינץ שטייניץ לביולוגיה ימית באילת היה פרויקט איסוף מידע אילת, (DCPE – Data Collection Project, Eilat) בראשותו של המנהל השלישי של המעבדה, פרופ' ז' רייס. פרויקט DCPE סימן את הולדת הידע האוקיינוגרפי המודרני על אודות מפרץ אילת וסיפק נתונים רציפים של פרמטרים פיזיים, כימיים וביולוגיים, שנאספו מכמה תחנות קבועות לאורך המפרץ בשנים 1977-1974. יותר מ-3,000 דוגמיות פלנקטון שנאספו בפרויקט שמורות באוסף חסרי החוליות שלנו. המידע על כל דוגמיות הפלנקטון הללו, שפורסם לפני 30 שנה בדיווחים מצולמים של מעבדת שטייניץ לביולוגיה ימית, לוקט ורוכז לאחרונה ומוחשב. המידע הזה נגיש לחוקרים העובדים על אזור מפרץ עקבה-אילת, לשם הכרה, הגדרה והשוואה עם מידע חדש. לדוגמה, מקבוצת סרטנים פלקנטוניים Hyperiidea הוגדרו לאחרונה בדוגמיות מן הפרויקט 46 מינים ממפרץ עקבה-אילת, מהם לא פחות מ-37 מינים שמעולם לא דווח על אודותיהם מים סוף. היסטוריה אוסף חסרי החוליות של האוניברסיטה העברית נוסד רשמית בשנת 1962 בראשותו של פרופ' קרל רייך, במקום שהיה אז המחלקה לזואולוגיה ב' (ב"מגרש הרוסים"). היסודות הראשונים באוסף כללו חומר שנאסף במסעות מחקר של האוניברסיטה העברית לאגם החולה בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20, וכן את האוספים הימיים של ד"ר אברהם ישוב (וירשובסקי) מאותה תקופה ושל פרופ' קרל רייך מאילת משנת 1950. מאז גדל אוסף חסרי החוליות במידה ניכרת בעקבות פעילותם של פרופ' דב פור ותלמידיו, שהוסיפו לו חומר רב ממקורות מים מלוחים ומים מתוקים. פריטים רבי-ערך נוספים הגיעו לאוסף חסרי החוליות מפרויקט...

המשך קריאה