ד"ר יותם ציפר-ברגר

תחומי מחקר:

פילוגנטיקה וסיסטמטיקה של מצליבים

טקסונומיה של נוריתיים ממזרח אגן הים התיכון

אקולוגיה של יער מחטני באזורים יובשניים

הצומח בדרום ברזיל

הצומח באנגולה