ד"ר אורי פרגמן-ספיר

S Israel, W Negev, Shunra Sands