על האוסף

מבוא

העשבייה של האוניברסיטה העברית נוסדה כאוסף פרטי על ידי אלכסנדר אייג בשנת 1920, וסופחה רשמית לאוניברסיטה ב-1928, עם הכללת לימודי הבוטניקה במערכת הלימודים.
העשבייה של היום היא תוצאת עבודתם החלוצית והדקדקנית של ראשוני הבוטנאים בישראל. המייסדים – א' אייג, א' אהרונסון, נ' נפתולסקי, נ' פיינברון-דותן, מ' זהרי ואחרים – תרו את הארץ ואת סביבותיה בחיפושיהם אחר צמחים ובדגימתם. מחקריהם לא רק הניחו את היסודות לעשבייה, אלא גם הרחיבו את הידע על הצומח הים-תיכוני והעמיקו את הבנתנו אותו. עבודתם גילתה לנו את עושרו הרב של הצומח הים-תיכוני, אחד ממוקדי המגוון הביולוגי המרכזיים בעולם.

דור בוטנאים שני – ט' קושניר, ג' אורשן, ק' חן, א' פליטמן, א' דנין, א' שמידע ואחרים – הגדיל את העשבייה והוסיף לה פריטים רבים, בייחוד מסיני, מהגולן ומהר החרמון אחרי 1968.
דור שלישי של בוטנאים – ב' לונדברג, א' הרנשטדט, א' כהן, א' פרגמן וקבוצת "רותם" (רשת תצפיות ומידע בוטני בראשותו של א' שמידע) – תרם לעשבייה פריטים רבים, בייחוד טחבים, אצות, מינים מהסוככיים וצמחים נדירים. רבים מהבוטנאים בני הדור השני, השלישי ואף הדור הרביעי-הנוכחי ממשיכים כל העת לאסוף פריטים ולהוסיפם לעשבייה.

בעשבייה יש כיום בערך מיליון פריטים של צמחים עילאיים, טחבים, אצות (בעיקר ימיות), ופטריות (רובן טפיליות). הצמחים הוותיקים ביותר בה הם כמעט בני 200 שנה, אך מרבית הצמחים שבה נאספו במהלך המאה ה-20. העשבייה של האוניברסיטה העברית היא הגדולה ביותר מסוגה במזרח התיכון, והעשירה בעולם בצמחיית המזרח התיכון.

לב-לבה המדעי והחלק החשוב ביותר בעשבייה הם כ-3,500 גיליונות אב-טיפוס, ברובם מהמזרח התיכון אך גם מאזורים אחרים: מהקווקז עד דרום-מערב אסיה ואפגניסטן, ומארצות שמסביב לים התיכון. מרבית צמחי האב-טיפוס בעשביית האוניברסיטה נאספו ונחקרו על ידי בוטנאים מישראל.

באוסף העשבייה מטופלים התחומים הבאים:

א. צמחי בר מישראל ומשכנותיה, כולל צמחים מהמזרח התיכון ומארצות הים התיכון.
ב. צמחים מאזורים אחרים של העולם, המהווים אוסף משווה לעבודה טקסונומית וסיסטמטית.
ג. צמחי תרבות מישראל.
ד פריטי Voucher (פריטים ששימשו להגדרות או למחקר ומופקדים באוסף כחומר להשוואה) של בנק הגנים הישראלי.
ה. אוסף הטחבים של פ' בילווסקי, שהיה בסיס לאוסף של ק' חן וא' הרנשטדט.
ו. אצות ימיות.
ז. אוסף הפטריות של ת' רייס.
ח. אוסף הצמחים העילאיים של א' אהרונסון (תרומת בית אהרונסון לאוניברסיטה העברית בתחילת שנות ה-80 של המאה ה-20).
ט. אוסף א' פאהן של קטעי גזעים מצמחים מעוצים מישראל ומשכנותיה.
י. אוסף זיצ'ק של צמחי רפואה (תרומת המשפחה ובית הספר לרוקחות של האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה).
יא. אוסף נ' יוהנסון של צומח מסקנדינביה.
יב. אוסף זרעים.
יג. ספרייה בוטנית.

נוסף לכל אלה, בעשבייה יש אוספים גדולים של צילומים, שקופיות, רקמות צמחים שהוכנו לעבודה במיקרוסקופ ומפות.

בשלושת העשורים האחרונים צורפו לעשבייה אוספים ממוסדות אחרים, ואלה הם:

1. אוניברסיטת תל אביב
2. המכון הביולוגי בחיפה
3. עשביית אהרן אהרונסון, זכרון יעקב
4. אוסף הפרזיטים ממרכז מחקר הצומח בנווה-יער
5. עשביית בית אוסישקין
6. עשביית הנגב
כיום עשביית האוניברסיטה העברית היא האוסף המדעי היחיד של צמחים בישראל.