ד"ר ליאור דוד

פרסומים אקדמיים:

https://www.researchgate.net/profile/Lior_David