מחקר

מחקרים ופעילויות נוספות

  • אוסף הדגים של האוניברסיטה העברית ממשיך להיות המוסד המוביל במחקר האיכטיופאוניסטי של דגי ישראל בים התיכון ובים סוף, עם דגש מיוחד על מינים ים-סופיים המהגרים לים התיכון דרך תעלת סואץ (מהגרים לספסיים) ומתנחלים בו. במסגרת המחקר מתגלים מדי פעם מהגרים חדשים וכן מבוצעת עבודה גנטית נרחבת במטרה לגלות את אוכלוסיות המקור בים סוף. בנוסף אנו מבקשים לבדוק האם חלה ירידה במגוון הגנטי אצל אוכלוסיית המתנחלים (bottleneck effect). העבודות הגנטיות נעשות על המינים חלילון חלק (Fistularia commersonii), שפמית ארסית (Plotosus lineatus) ושפריר החוט (Callionymus filamentosus) בשיתוף עם Prof. G. Bernardi מ- University of California, Santa Cruz; על סילגו נודד (Sillago sihama) ואופירית נודדת (Saurida undosquamis) בשיתוף עם ד"ר י. טוקיצ'ינסקי מבית הספר למדעי הים במכמורת, המרכז האקדמי רופין; וכן על מספר מינים נוספים בשיתוף עם פרופ' ג. חולתא וד"ר א. שירק מהפקולטה לחקלאות ברחובות.

  • הכנת רשימת מצאי (checklist) מעודכנת של דגי ים-סוף בשיתוף פעולה עם Mr. S. Bogorosky מ- Station of Naturalists, Omsk, Russia. החשיבות של עדכון הרשימה נובע מכך שהרשימות הקודמות כללו את כל הדגים שהוזכרו בספרות כנמצאים בים סוף ללא חקירה ובדיקה האם כל הדיווחים אכן מגובים בממצאים ויש הצדקה להכלילם ברשימה. גישה זאת גרמה להערכת-יתר של מספר המינים. בעבודתנו הוצאנו 274 מינים ותתי מינים מרשימת דגי ים סוף וכן הוספנו 113 מינים שדווחו מאז פרסום הרשימה האחרונה.

 

  • עריכת ספר Fish Invasions of the Mediterranean Sea: Change and Renewal על ידי ד"ר ד. גולני וגב' ב. אפלבאום-גולני. הספר ייצא לאור על ידי חברת Pensoft מבולגריה ויכיל 14 פרקים שנכתבו על ידי חוקרים מארצות הים התיכון וארצות הברית ויעסוק בהיבטים מגוונים של פלישת הדגים והתנחלותם בים התיכון.

 

  • שיתוף פעולה עם רופאים וחוקרים ישראלים בנושא הרעלות ופציעות שמקורם בדגים בשיתוף עם פרופ' א. אייזנמן מבית החולים בנהרייה, פרופ' י. פינקלשטיין וד"ר י. אבנר מבית החולים "מאיר" בכפר סבא, פרופ' י. בנטור מבית החולים "רמב"ם" בחיפה ופרופ' י. אסף מבית החולים "הדסה" בירושלים.

 

  • נערך שיתוף פעולה ארוך טווח עם חוקרי דגים מצפון אפריקה שהוביל למספר פרסומים משותפים. למידע על מגוון המינים בחופי צפון אפריקה חשיבות רבה בהבנת תהליכים זואוגיאוגרפים בים התיכון כולל הגירה לספסית, לאור שינויי האקלים הגלובליים.

 

  • נערך שיתוף פעולה עם Prof K. Matsuura מה- National Museum of Tokyo במחקר דגים ממשפחת הנפוחיתיים (אבו-נפחא – Tetraodontidae). למשפחת הנפוחיתיים חמישה נציגים שהם מהגרים לספסיים, אחדים מהם רעילים מאוד וגרמו בעבר למספר לא מבוטל של אשפוזים בישראל כתוצאה מאכילת בשרם. למרות סכנת ההרעלה, ביפן נחשבים דגי הנפחותיים כמעדן מבוקש המכונה "פוגו" שנדרש ידע רב בהכנתו.

 

  • מחקר על תפוצת דגים ממשפחת הקברנונים (Gobiidae) בחופי הלבנט. משפחת הקברנוניים היא עשירת המינים מכל דגי הים בעולם. המחקר נעשה בשיתוף פעולה עם Dr. M. Kovačić מ- Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka, Croatia ובמסגרתו נמצאו ששה מינים שלא היו ידועים מאזורנו, כולל מהגר לספסי. בנוסף לכך התגלה שמספר מינים חיים בלבנט בעומק רב מזה הידוע במקומות אחרים.