תאודורה בר-אל

בשנת 2014 פרשתי לגמלאות מעבודתי כעוזרת מחקר באוספים. מאז פרישתי אני ממשיכה כמתנדבת באוספים, מקטלגת וממחשבת אוספי שונים של חסרי חוליות.

בעבר עבדתי באוסף היונקים ההשוואתי ובשדרות טבע וגלריות, באוניברסיטה העברית בירושלים.

בימים אלו אני מקטלגת את האוסף הפרזיטולוגי ההיסטורי.

.