פרופ' משה קול

http://departments.agri.huji.ac.il/entomology/moshe_coll/dept-index.html