פרופ' יעל לובין

http://in.bgu.ac.il/en/bidr/SIDEER/MDDE/Pages/staff/yael-lubin.aspx