פרופ' אבי שמידע

http://science.huji.ac.il/he/content/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%90%D7%91%D7%99