ניבין רווישד

אני לומדת לתואר ראשון B.Sc במדעי החיים, הפקולטה למדעי הטבע, האוניברסיטה העברית בירושלים.

אני משתתפת בתכנית شباك|אשנב למחקר, ודרכה הגעתי למעבדת אוסף העכבישנים הלאומי, באוניברסיטה העברית בירושלים.

במעבדת אוסף העכבישנים הלאומי אני עוזרת במחקר על המורפולוגיה של עקרבים בישראל יחד עם יורם צביק וד"ר אפרת גביש-רגב.

ובזיהוי עכבישים ממערכות חקלאיות יחד עם זינא גנאם וד"ר אפרת גביש-רגב.