זינא גאנם

אני בעלת תואר ראשון בהוראת המדעים, ועובדת כמדריכה לחקר מדעי בחווה חקלאית-עין שמר.

בנוסף לעבודתי כמדריכה לחקר מדעי, אני סטודנטית לתואר שני בניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה ובאוסף העכבישנים הלאומי, בהנחיית ד"ר משה גיש, ד"ר אפרת גביש-רגב, ופרופ' יעל לובין.

נושא התיזה שלי הוא: מאסף העכבישים במערכת אגרואקולוגית – כרמי יין.

מחקרים מראים שהגישה הקונבנציונאלית להדברת מזיקים בחקלאות, המבוססת על ריסוסים בחומרי הדברה כימיים, פוגעת בנוסף למזיקים גם באויבים הטבעיים (טורפים וטפילים) המקומיים שלהם, ובכך מפחיתה את יכולתם לווסת אוכלוסיות מזיקים. לעומת זאת הדברה משולבת, שבה נעשה שילוב בין הדברה כימית, הדברה ביולוגית ושיטות הדברה לא קונבנציונליות נוספות, מאפשרת שימור ועידוד של מאסף האויבים הטבעיים.
בין האויבים הטבעיים הנפוצים בכרמים, עכבישים ממלאים תפקיד חשוב בוויסות אוכלוסיות של חרקים מזיקים העלולים גם לשאת ולהעביר מחלות צמחים. בארץ קיים מחסור במידע בנוגע להשפעת הממשק החקלאי בכרמים על אוכלוסיית האויבים הטבעיים בכלל ובפרט על עכבישנים.
בניטור המגוון הביולוגי הנערך בכרמי יין בעמק קדש במסגרת התכנית לניטור לאומי של המארג נמצא כי סדרת העכבישאים היא העשירה ביותר במספר המינים מבין סדרות העכבישנים שנלכדו, ויחד עם צרעות טפיליות מהווה את עיקר האויבים הטבעיים הפוטנציאלים בכרם (הררי וחובריה 2016). המחקר שלי מתמקד בהרכב מאסף העכבישים ועושר המינים בכרם, ובחינת השפעת שיטת ההדברה והקרבה לשטחים טבעיים על מאסף העכבישים שבכרם.