זינא גאנם

בימים אלו אני מתחילה דוקטורט באוסף העכבישנים הלאומי, בהנחיית ד"ר אפרת גביש-רגב, ד"ר דרור הבלנה.

נושא התיזה שלי לדוקטורט: אבולוציה של התמחות-טריפה בעכבישים ממשפחת הצלוב-ניביים (Araneae, Dysderidae): עדויות ממבנה, התנהגות ותכולת-מעי.

בכוונתי להתמקד במחקר זה בהיבטים הקשורים לאבולוציה של אסטרטגיות טריפה בעכבישים ממשפחת הצלוב-ניביים (Araneae, Dysderidae). במשפחת הצלוב-ניביים מוכרים 570 מינים בעולם המשתייכים ל 24 סוגים, מתוכם שישה מינים דווחו מישראל, משתי תת-המשפחות Dysderinae ו- Harpactinae. באוסף העכבישנים הלאומי, באוניברסיטה העברית בירושלים, קיימים מספר מינים נוספים שנאספו מהארץ אך לא דווחו עדיין, בנוסף למספר מינים חדשים למדע.

עכבישים הם טורפים כוללניים, אבל חלק מהמינים בעלי העדפה לטרף מסוים. למשל, עכבישים ממשפחת הנמלניים (Zodariidae) מהסוג נמלן (Zodarion Walckenaer, 1826) ניזונים על נמלים, בעוד מרבית מיני העכבישים נמנעים מלטרוף נמלים. במשפחת הצלוב-ניביים קיימים מינים המתמחים בטריפת מיני סרטנים מסדרת שווה-הרגלאים (Isopoda). למשל עכבישים מתת-המשפחה השכיחה בארץ Dysderinae נחשבים כטורפים כוללניים, אבל חוקרים מצאו שמינים שונים משתמשים באסטרטגיות טריפה שונות עבור טרף שונה ושיש קשר בין מידת ההתמחות שלהם למבנה גפי-הפה שלהם – המלקוחיים (Chelicera).

מחקר זה יעסוק בהבנת התמחות טריפה במינים ממשפחת הצלוב-ניביים. חדשים ממערות ומבתי-גידול על-קרקעיים. מחקר עתיד לספק ידע בסיס להבנת האבולוציה של התמחות-טריפה בקבוצת טורפים בעלת חשיבות – עכבישים ממשפחת הצלוב-ניביים. מידע זה ישפוך אור על תפקיד בית הגידול ואקולוגיה-של-טריפה על התמיינות לעומת תהליכי אבולוציונים אחרים.

אני בעלת תואר ראשון בהוראת המדעים, ועובדת כמדריכה לחקר מדעי בחווה חקלאית-עין שמר, ותואר שני בניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה ובאוסף העכבישנים הלאומי, בהנחיית ד"ר משה גיש, ד"ר אפרת גביש-רגב, ופרופ' יעל לובין.

תואר שני

נושא התואר השני שלי (תיזה): מאסף העכבישים במערכת אגרואקולוגית – כרמי יין.

מחקרים מראים שהגישה הקונבנציונאלית להדברת מזיקים בחקלאות, המבוססת על ריסוסים בחומרי הדברה כימיים, פוגעת בנוסף למזיקים גם באויבים הטבעיים (טורפים וטפילים) המקומיים שלהם, ובכך מפחיתה את יכולתם לווסת אוכלוסיות מזיקים. לעומת זאת הדברה משולבת, שבה נעשה שילוב בין הדברה כימית, הדברה ביולוגית ושיטות הדברה לא קונבנציונליות נוספות, מאפשרת שימור ועידוד של מאסף האויבים הטבעיים.
בין האויבים הטבעיים הנפוצים בכרמים, עכבישים ממלאים תפקיד חשוב בוויסות אוכלוסיות של חרקים מזיקים העלולים גם לשאת ולהעביר מחלות צמחים. בארץ קיים מחסור במידע בנוגע להשפעת הממשק החקלאי בכרמים על אוכלוסיית האויבים הטבעיים בכלל ובפרט על עכבישנים.
בניטור המגוון הביולוגי הנערך בכרמי יין בעמק קדש במסגרת התכנית לניטור לאומי של המארג נמצא כי סדרת העכבישאים היא העשירה ביותר במספר המינים מבין סדרות העכבישנים שנלכדו, ויחד עם צרעות טפיליות מהווה את עיקר האויבים הטבעיים הפוטנציאלים בכרם (הררי וחובריה 2016). המחקר שלי מתמקד בהרכב מאסף העכבישים ועושר המינים בכרם, ובחינת השפעת שיטת ההדברה והקרבה לשטחים טבעיים על מאסף העכבישים שבכרם.