ד"ר אפרת גביש-רגב

אני סיסטמטיקאית של עכבישנים והמנהלת המדעית של אוסף העכבישנים הלאומי (על ההיסטוריה של האוסף ניתן לקרוא באתר האוסף). המחקר הנערך במעבדת אוסף העכבישנים הלאומי שבניהולי, מתמקד בסיסטמטיקה וטקסונומיה, אבולוציה, מגוון מינים ואקולוגיה של עכבישנים וכולל פרויקטי מחקר מגוונים:

  • סיסטמטיקה וטקסונומיה של עכבישאים (Araneae) בכלל ובפרט ממשפחות: ערסלניים (Linyphiidae), זאבניים (Lycosidae) – איגור ארמיאץ', רעדניים (Pholcidae) ומשפכניים (Agelenidae) – שלמי אהרן, כדורניים (Theridiidae) – טניה לוי.

DSCF6718 for webme5

IMG_8303 spider collecting in caves for webDSCF9963

by meshiDSCF2522 Tanya

AndroctonusScorpio maurus

DSCF0141

IMG_1391DSCF0189

בנוסף למחקר צוות אוסף העכבישנים רואה חשיבות רבה בחשיפת הקהל הרחב לאוספי טבע ומחקר עכבישנים, והחל ממאי 2014 מוביל את חמישי באוספים: פתיחת אוספי הטבע לקהל הרחב ביום חמישי הראשון בכל חודש לועזי. מפגשים אלו כוללים תצוגות והסברים על מחקרים הנערכים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים ועל פרוקי-רגליים בכלל ועכבישנים בפרט, מיון פרוקי-רגליים, הרצאות, ופעיליות שונות.

IMG_3529DSCF6132 assafDSCF2027 efrat

פרסומים מדעיים:

 https://www.researchgate.net/profile/Efrat_Gavish-Regev

https://scholar.google.co.il/citations?hl=en&user=a342grEAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate