אמנדא תסעוואק

אני סטודנטית שנה ג' לתואר ראשון במדעי החיים, באוניברסיטה העברית בירושלים.

אני עושה פרויקט מחקר במעבדת אוסף העכבישנים בהנחיית איגור ארמיאץ' שטיינפרס וד״ר אפרת גביש-רגב.

נושא פרויקט המחקר הוא: שימוש במושג המין הביולוגי לבחינת גבולות בין מינים בסוג זאבונית (Pardosa)

שאלת המחקר שלי בוחנת האם אוכלוסיות הזאבוניות מהנגב ואוכלוסיות הזאבוניות מירושלים משתייכות למין אחד ובו לאוכלוסיות גיאוגרפיות נפרדות פנוטיפ ייחודי – אקוטיפ, או לשני מינים נפרדים? על מנת לענות על שאלה זו השתמשתי במושג המין הביולוגי, ובדקתי האם קיימת העדפת בני-זוג מאותה אוכלוסייה והאם הרבייה קיימת בין אוכלוסיות, ואם כן באיזו רמה.

אמנדא בהצגת הצעת המחקר שלה, צילום איגור ארמיאץ' שטיינפרס