ד"ר גרשם לוי

אוצר אוסף העכבישנים הלאומי בין השנים 1978 – 2009

G Levi 2006 D Simon

צילום: ד"ר דני סימון, 2006 דצמבר, בסיור עכבישנים ליד קיבוץ שדה בוקר, המפגש השני של האיגוד הישראלי לעכבישנים ("המפגש השנתי השני של חובבי העכבישנים בישראל")

ד"ר גרשם לוי (1937 – 2009) היה אוצר אוסף העכבישנים הלאומי, האוניברסיטה העברית בירושלים, בין השנים 1978 ועד פטירתו בטרם עת ב 21 במרץ 2009. בתקופת פועלו, גרשם קידם את אוסף העכבישנים מאוסף מחקרי מקומי לאוסף לאומי בעל חשיבות אזורית ועולמית. גרשם הקדיש את חייו המקצועיים למחקר העכבישנים באזור ארץ ישראל. תוצרי מחקריו הטקסונומיים יחד עם אוסף העכבישנים ופרוקי-הרגליים היבשתיים שטיפח, שמר ואירגן בצורה קפדנית, מהווים בסיס הכרחי למחקרים רבים על הביולוגיה, אקולוגיה וסיסטמטיקה של עכבישנים ופרוקי-רגליים נוספים (נדלים ורבי-רגליים).

גרשם תיאר קרוב ל – 150 טקסונים (מינים, סוגים ומשפחה של עקרבים, עכשובים ועכבישים), פרסם מעל 50 רבזיות טקסונומיות (באתר קטלוג העכבישים העולמי)  (פרסומים בגוגל סקולר) על יותר מרבע ממשפחות העכבישאים הידועות מישראל, בנוסף לפרסומיו על הטקסונומיה של עקרבי ועכשובי ישראל. מרבית מאמריו פורסמו בעיתונים מדעיים באנגלית, אך לגרשם היה חשוב גם לפרסם בעברית ובעיתונים מדעיים מקומיים (Israel Journal of Zoology) על מנת להנגיש את עבודותיו לחוקרים וסטודנטים מאזורנו, כמו גם לקהל הרחב (למשל כרך 2 של האנציקלופדיה של החי והצומח של ארץ ישראל).

גרשם היה טקסונום מוערך מאוד בקרב חוקרי העכבישנים בעולם ושם את אוסף העכבישנים הלאומי של ישראל על המפה העולמית. כיום, צוות מעבדת אוסף העכבישנים הלאומי, באוניברסיטה העברית בירושלים, מקיים את צוואתו של גרשם  – לקדם את מחקר העכבישנים של ישראל.

במהלך חייו ולכבודו נכתבו מספר פרסומים מדעיים ומספר מינים של עכבישנים נקראו על שמו :

B. Condé and M. Nguyen Duy: Pénicillates d’Israel rassemblés par G. Levy. Bulletin du Muséum National d’Histoire Naturelle (2e sér) 42 (6): 1251–1258, 1970 (1971) (Diplopoda).

Y. Lubin (Guest co-editor): Spiders of Israel: Systematics, Ecology, and Behavior. Festschrift issue. Israel Journal of Zoology 44 (2): 93–251, 1998.

העכשוב Galeodes levyi Harvey, 2002

העקרב קטלן עברי (תת-מין, יש ויכוח טקסונומי האם זה מין ולידי) Androctonus amoreuxi levyi Fet, 1997

העכבישים

Phlegra levyi Prószyński, 1998 (משפחת הקפצניים Salticidae)

Enoplognatha gershomi Bosmans & Van Keer, 1999 (משפחת הכדורניים Theridiidae)

Aelurillus gershomi Prószyński, 2000 (משפחת הקפצניים Salticidae)

Agelescape levyi Guseinov, Marusik and Koponen, 2005 (משפחת המשפכניים Agelenidae)

Gamasomorpha gershomi Saaristo, 2007 (משפחת Oonopidae)

 

לאחר מותו ולכבודו נקראו על שמו עקרב

Compsobuthus levyi Kovařík, 2012 (חד-צלע חלק)

ומספר עכבישים

Halodromus gershomi Muster, 2009 (משפחת Philodromidae)

Anaptomecus levyi Jäger, Rheims & Labarque, 2009 (משפחת המברישניים Sparassidae)

Echemus levyi Kovblyuk & Seyyar, 2009 (משפחת הקטועניים Gnaphosidae)

Nomisia levyi Chatzaki, 2010 (משפחת הקטועניים Gnaphosidae)

Draconarius levyi Wang, Griswold & Miller, 2010 (משפחת המשפכניים Agelenidae)

Ariadna levyi Wunderlich, 2011 (משפחת Segestriidae)

Levymanus gershomi Zonstein & Marusik, 2013 (משפחת הבחנינניים Palpimanidae)

Plexippus gershomi Prószyński, 2017 (משפחת הקפצניים Salticidae)

כנסו לקישור לקריאה נוספת על ד"ר גרשם לוי בויקיפדיה

הספדים

www.entomology.org.il/sites/…/ENTOM%2008-Obit%20FINAL.pd

ע"מ 55: http://nnhc.huji.ac.il/wp-content/uploads/hasiana/Haasiana%205%202010.pdf

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15659801.2009.10639647?journalCode=tiee20

https://www.ntnu.no/ub/scorpion-files/sf3.pdf

ברוסית:

http://kmkjournals.com/upload/PDF/ArthropodaSelecta/18/18_3_189_191_Levy_obit.pdf