ArthropodsBanner

פרוקי-רגליים יבשתיים

אוסף העכבישנים

אוסף העכבישנים הלאומי באוניברסיטה העברית כולל נציגים מכל שמונה הסדרות המצויות בישראל: אקריות (כולל קרציות) (Acari), זוטקרבאים (Pseudoscorpiones), עכבישאים (Araneae), עכשובאים (Solifugae), עקרבאים (Scorpiones), עקרבישאים (Amblypygi), פלפיגראדי (Palpigradi) ורגלבישאים (Opiliones).

זהו אוסף העכבישנים המקיף ביותר במזרח התיכון ובנוסף להיותו אוסף אזורי מקיף הוא בעל חשיבות עולמית. האוסף כולל פריטים שנאספו מתחילת 1920 ועד ימינו בעיקר על ידי פרופ' אהרן שולוב, פנחס אמיתי, ד"ר גרשם לוי, פרופ' יעל לובין וכולל גם את אוסף העכבישנים של יעקב פלמוני, האוספים הפרזיטולוגים ואוספי האקריות (כולל קרציות) של פרופ' מיכאל קוסטא, פרופ' ברוריה פלדמן-מיוזם ופרופ' אוסקר תיאודור.

כבר במאה ה – 18 ובמאה ה – 19 ארכנולוגים חקרו ואספו עכבישנים באזורנו Jean Victoire Audouin, Eugène Simon ,Fredrik Hasselquist, Marie Jules César Lelorgne de Savigny  ו – Octavius Pickard-Cambridge . כמאה שנים לאחר מכן, פרופ' ישראל אהרוני היה הזואולוג המקומי הראשון שאסף עכבישנים (תחילת המאה ה- 20) בנוסף לארכנולוגים שחקרו ואספו באזור כמו Władysław Kulczyński ו – Embrik Strand. אך רק בשלהי '1920, לאחר הקמת האוניברסיטה העברית, הוקם לראשונה אוסף עכבישנים מקומי – על ידי פרופ' אהרן שולוב, שהיה אז אחד מתלמידיה הראשונים של האוניברסיטה העברית. בראשיתו האוסף כלל בעיקר עכבישנים בעלי חשיבות רפואית וחקלאית, מאוחר יותר, עם הרחבת צוות המעבדה הורחב גם האוסף ונעשו מאמצים רבים לאסוף ולהגדיר עכבישנים מכל הסדרות המצויות באזור. החל מראשית '1970 ד"ר גרשם לוי פעל כאוצר אוסף העכבישנים הלאומי עד לפטירתו בשנת 2009. במהלך 40 שנים אלו הפך אוסף העכבישנים מאוסף מקומי לאוסף אזורי מקיף ובעל חשיבות עולמית.

אוסף הנדלים

אוסף הנדלים באוניברסיטה העברית כולל ארבע סדרות של נדלים: אצנדלאים (Scutigeromorpha), נדלילאים (Geophilomorpha), קטנדלאים (Lithobiomorpha) ורבנדלאים (Scolopendromorpha). באוסף מעל ל- 700 רשומות מקוטלגות, חלקן כוללות מספר פריטים, כולם מוגדרים לסדרות וכ – 75%  מוגדרים לרמת המין.

אוסף רבי-הרגליים

אוסף רבי-הרגליים באוניברסיטה העברית כולל נציגים של מספר סדרות של רבי-רגליים:

רבי-רגליים רכים כמו משפחת המברשיים (Polyxenidae): אלו רבי-רגליים זעירים ובעלי צורה הדומה לצורתם של זחלי חיפושיות ממשפחת העוריות (Dermestidae).

רבי-רגליים קשים הכוללים את רבי-הרגליים הגדולים והמוכרים יותר כמו משפחת הצנופיים (Glomeridae), משפחת הרברגליים (Spirostreptidae), משפחת הרבגפיים (Strongylosomidae), ומשפחת ה- Julidae.

למידע נוסף, כולל מבוא מפתח לסדרות רביי-הרגליים בעברית (תורגם על ידי ד"ר אפרת גביש-רגב) אנו ממליצים לבקר באתר של פרויקט רבי-רגליים של פרופ' פטרה סיירוולד מהמוזיאון בשיקגו.

 

 

צוות האוסף

עדכונים אחרונים