ArcaoseoaologyBanner

אוסף הארכאוזואולוגיה ואוסטאולוגיה

על האוסף

האוספים הארכאוזואולוגים מורכבים ממאות אתרים המייצגים את תולדות הפאונה בארץ מהפליוקן עד ההולוקן. אתרים חדשים נחשפים כל הזמן ברחבי הארץ וחלק ניכר מהממצאים מגיע לאוספים.

האוסף הארכאוזואולוגי כולל מאות אתרים מהרביעון שהם ציוני דרך בתולדות האדם באזור מלפני מיליון שנה עד זמנים היסטוריים. דרך מכלולים אלה נחשפים דגמים של שיחור המזון של ההומינידים הקדומים, ניצול בעלי החיים על ידי האדם, צייד, אכילת נבלות, לקט אינטנסיבי, ביות, הפקת מוצרים משניים, כלכלת עיור ואתניות. עושר האוספים מהווה מוקד משיכה לחוקרים וסטודנטים מהארץ ומחו"ל. בנוסף שחזור משרע בעלי החיים מאפשר לימוד שחזור תפוצת בעלי החיים באזורנו לפני אכלוס ייתר, צייד בנשק חם והרס בתי גידול.

 

האוסף האוסטיאולוגי של החולייתנים כולל פרטים מאזורים גיאוגרפים שונים מישראל וארצות סמוכות, אשר נאספו ב-60 השנים האחרונות. פרופ' ישראל אהרוני הוא המייסד של האוספים הזואולוגים בתחילת המאה ה-20, בעקבותיו חוקרים וסטודנטים המשיכו את האיסוף עבור הוראה ומחקר.
האוסף כולל מינים נדירים, מינים שנכחדו ומינים בסכנת הכחדה, כמו גם פרטים שעל פיהם הוגדרו מינים (TYPE). כבר מהתחלה הפרטים באוסף כללו את כל חלקי השלד וכל פרט קיבל מספר. בשנים האחרונות המספר המזהה כל פרט נרשם על כל חלק גוף. המכרסמים (כ-200 פרטים) כוללים גם פרטים שלמים.

 

שימור באוספי הטבע

שימור ישיר של פרטים ואוספים, כולל ממצאים בשטח בחפירות פליאונטולוגיות, ארכיאוזואולוגיות וזואולוגיות (מודרניות). לדוגמא, שימור חלקי שלד של פיל מאתר ערק אל-אחמר (2-1.5 מליון שנה לפני זמננו). הממצאים טופלו באתרם במהלך החפירות, והטיפול בהם נמשך לאחר מכן במעבדה במעבדת השימור הצמודה למעבדה לפלאונטולוגיה באוניברסיטה העברית – עד שהממצאים היו מוכנים לשימוש במחקר ובתצוגה (בדומה לממצאים מחפירות רבדים, המתוארים במאמר Beiner et al., 2013).

שימור מונע – כולל ניטור תנאים אקלימיים, שיפור אחסון ויצירת מדיניות תחזוקה. החדר החדש והמשופץ בו משוכן אוסף העופות מיסודו של הזואולוג ישראל אהרוני מהווה דוגמא לשיפורים באחסון ובתיעוד. כיום, כל פרטי האוסף הזה נמצאים בעיצמו של טיפול שימור ושל תיעוד הכולל דיגיטיזציה והעלאה למסד נתונים חדש.

מחקר – במטרה לשפר שיטות וחומרים המצויים בשימוש באוספי טבע. פרויקט מחקר לדוגמא מוצג במאמר Beiner et al., 2015

IMG_0393aaa