חזוננו לאוספים

האוספים הביולוגיים והפלאונטולוגיים באוניברסיטה העברית כוללים מגוון ייחודי של חי וצומח מהמזרח התיכון ומהימים הסמוכים אליו, שנאסף יותר ממאה שנים.

האוסף שכן בתחילה בהר הצופים, ובשנת 1980 הועבר למקום משכנו הנוכחי בבניין ברמן בקמפוס ע"ש אדמונד י' ספרא בגבעת רם. בשנת 2008 קיבלו האוספים מעמד של יחידה עצמאית בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע.

אוספי הטבע באוניברסיטה העברית, שברובם הם האוספים הגדולים והמקיפים ביותר שקיימים מסוגם מאזור המזרח התיכון, הם כיום מאגר זמין ואמין להשוואה ולחקר השינויים בחי ובצומח של ארץ-ישראל ואגן הים התיכון המתחוללים כל העת באזור.
סביר להניח כי השינויים בחי ובצומח מעידים על שינויים בתהליכים סביבתיים ובמבנה המערכות האקולוגיות. שינויים במגוון הביולוגי בישראל עשויים להיות גם מדד רגיש לשינויי אקלים באזור כולו.

כל אוסף ביולוגי וגאולוגי הוא אוצר לאומי. אוספים כאלו הם סמנים ואבני דרך בחקר המשכיות השינוי האבולוציוני והמגוון הביולוגי. אוספינו, שנאספו במשך יותר ממאה שנים, מתאימים במיוחד למעקב אחרי שינויים מעין אלה.

אנו מתכוננים כעת לקראת האתגרים שיוצבו בפנינו בעתיד ולרתום לשם כך את המתודולוגיה המדעית שנעה כיום קדימה בקצב מואץ והולך. תפקידנו בין השאר יהיה לנצל את השיטות המדעיות החדשות עד תום למחקר באוספים, בעודנו עומדים על משמר ההגדרה הסיסטמטית והטקסונומית.