קול קורא להגשת בקשות למלגות בתר-דוקטורט באוספי הטבע הלאומיים לשנת תשפ"א

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פרסמה קול קורא להגשת בקשות למלגות בתר-דוקטורט באוספים לשנת תשפ"א.

התכנית מיועדת להכשרת עתודה עבור הסגל האקדמי באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטאות המחקר כדי לקדם את הפעילות המחקרית וההוראתית באוספים לרמה בין לאומית גבוהה.

השתלמות בתר-הדוקטורט תעסוק בהרחבת הידע והמחקר בתחומי הטקסונומיה, הסיסטמטיקה והביו-גיאוגרפיה, על פי הנדרש באוספי הטבע באוניברסיטאות המחקר ובהתאם להחלטת ועדת ההיגוי ההגשות יבחנו על בסיס מצוינות אקדמית שתיבחן בין השאר על סמך הישגים מדעיים ומכתבי המלצה ובהתאם לסדרי העדיפויות התחומיים והצרכים ברמה הארצית.

התמיכה תינתן לשנה האקדמית הקרובה.
מועד הגשה לאוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים: עד 30 ביוני 2020.

לפני הגשת הבקשה יש ליצור קשר עם האוצר או מנהל האוסף הרלוונטי.
בעמוד הראשי של האתר ניתן למצוא את פרטי הקשר של האוצרים ומנהלי האוספים של כל אוסף.

הנחיות להגשת הבקשה:

1) תכנית מחקר קצרה.

2) דף מלווה הכולל את הפרטים הבאים: שם, האוסף אליו מגישים את הבקשה, שם המנחה באוסף, סטטוס המועמד מבחינת השלב בלימודיו/הכשרתו (כולל ציון תאריך סיום/ סיום מתוכנן של הדוקטורט).

3) קורות חיים ורשימת פרסומים.

4) שני מכתבי המלצה, אחד המכתבים יהיה מהמנחה בעבודת הדוקטורט.

מועד הגשה לאוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים: 30 ביוני 2020

הקריטריונים למועמדים :

1. בעלי תואר Ph.D או כאלו שעומדים להגיש את עבודת הדוקטורט בתוך חצי שנה בארץ או בחו"ל , אשר שנת השתלמותם עשויה לתרום תרומה משמעותית למחקר המתקיים באוספי הטבע של מדינת ישראל , ואשר עתידים להוות עתודה מבטיחה להשתלבות בסגל האקדמי באוספים . מתן התמיכה להשתלמות יהיה לתקופה של עד שנתיים עם אפשרות הארכה במקרים מיוחדים .

2. מצוינות מדעית.

3. תינתן עדיפות לטקסונומים.

4. מחקר מדעי מבוסס אוספים – חובה.

5. קדימות נמוכה למועמדים מחו"ל שאינם אזרחי ישראל (מדובר בתכנית שמיועדת להכשיר מדענים צעירים למחקר באוספים) בהתאמה, קדימות לאנשים שיש רצון לקלוט באוספים כאוצרים.

6. בנוסף לכך, הקריטריונים הרגילים של האוניברסיטאות להתאמה להשתלמות פוסט – דוקטורט.

 

ליצירת קשר עם מנהלי האוספים: היכנסו לאתר האוסף המתאים באתר שלנו.

הגשת בקשה עד 30 ביוני 2020.