היום התחיל קורס אוספי טבע ביולוגים וגני חיות – הקשר בין האדם לבעלי החיים

'קורס אוספי טבע ביולוגים וגני חיות – הקשר בין האדם לבעלי החיים' נפתח היום לראשונה, באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית והוא מועבר בשיתוף עם גן החיות התנכ"י בירושלים.

מורי הקורס הם פרופ' גילה כחילה-ברגל- מנהלת האוספים, פרופ' דרור הבלנה, פרופ' אריאל צ'יפמן, פרופ' רבקה רבינוביץ, ד"ר אפרת גביש – רגב.

 

משחר ההיסטוריה קיים קשר מיוחד בין האדם ובעלי החיים. ההתפתחות האנושית ובעיקר תהליכי העיור הובילו לשינויים סביבתיים, פגיעה במערכות האקולוגיות, הרס בתי גידול וצמצום המגוון הביולוגי.

האוספים הביולוגיים והפלאונטולוגיים באוניברסיטה העברית וגן החיות התנכ״י בירושלים מהווים עדות לקשר בין האדם ובעלי החיים וכוללים מגוון ייחודי של חי וצומח מהמזרח התיכון ומהימים הסמוכים אליו.

אוספי הטבע באוניברסיטה העברית מהווים אבן דרך בחקר המשכיות השינוי האבולוציוני והמגוון הביולוגי באזור דרום הלבנט. בה בעת הם מהווים מקור חשוב בהגברת המודעות של הקהל הרחב והקהילה המדעית למגוון המינים, המגוון הביולוגי ושמירת טבע.

גן החיות התנכ״י בירושלים מהווה אוסף חי המיצג את המגוון הביולוגי בארץ ובעולם.

בנוסף לתצוגה של בעלי החיים גן החיות משמש גם כגרעין רביה ובית גידול בטוח למיני הבר, בעיקר מינים המצויים בסכנת הכחדה. גן החיות התנכ״י בירושלים בדומה לגני חיות בעולם נמצא בתהליך שינוי תמידי המושפע מתהליכים המתקיימים בתרבות ובחברה האנושית.

 

בהצלחה ל 30 הסטודנטים של הקורס!

 

צילם: פרופ' דרור הבלנה