קורס חדש בחופשת הסמסטר! אוספי טבע ביולוגים וגני חיות

בחופשת הסמסטר יתקיים באוספי הטבע הלאומיים ובגן החיות התנ"כי קורס חדש: אוספי טבע ביולוגים וגני חיות 71154

הקורס מיועד לתואר מוסמך ופתוח לשנה ג׳ בוגר. תנאי הקבלה ע״ס ציונים.

מספר התלמידים בקורס מוגבל ל 20 תלמידים. הקורס מקנה 2 נ"ז.

ציון והערכה יינתנו על סמך השתתפות וקריאת מאמרים והגשת עבודה כתובה. נושא העבודה יבחר על ידי התלמידים במהלך הקורס.

שיטות ההוראה בקורס הן הרצאות, סיורים, דיונים.

לפרטים נוספים ראו סילבוס בקישור זה.